Już w okresie płodowym organizm dziecka przygotowuje się do mówienia, wykształcają się narządy mowne i zaczynają funkcjonować. Rozwój mowy warunkowany jest genetycznie, ale zależy od wielu innych czynników, takich jak: warunki społeczne, kontakt ze środowiskiem i innymi mówiącymi ludźmi.

To właśnie Wy, Szanowni Rodzice jesteście pierwszymi, a zarazem głównymi przewodnikami w kształtowaniu mowy Waszego Dziecka. Zdarza się jednak czasami, że potrzebna jest pomoc specjalisty.

Opóźnienie rozwoju mowy, wady artykulacyjne czy zaburzenia rozwoju mowy nie pojawiają się nagle, w wieku przedszkolnym!

W pierwszym roku życia można zaobserwować objawy, które mogą być w przyszłości przyczyną wielu trudności i nieprawidłowych nawyków, które detreminuj nieprawidłowy rozwój mowy u dzieci. Stąd tak ważna jest wczesna interwencja logopedyczna, aby zapobiegać rozwijaniu się i pogłębianiu deficytów rozwojowych już u niemowląt.

KIEDY NALEŻY ZASIĘGNĄC PORADY LOGOPEDY?

 • brak gaworzenia (pojawia się około 6 miesiąca życia)
 • brak wypowiadania pierwszych sylab, pojedynczych słów w 1-szym roku życia
 • brak prostych słów w 2-gim roku życia
 • 2 – 3 latek powinien prawidłowo wymawiać głoski k, g, l
 • wiek 3 lata: brak prostych zdań w 3 roku życia, dziecko nieprawidłowo wymawia samogłoski, mówi przez nos, nie słyszy dźwięków
 • wiek 4 lata: dziecko nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi np. zamiast domek mówi Tomek lub zamiast gęś mówi kęś.
 • wiek 5 -6 lat:dziecko nie wypowiada wszystkich głosek, przestawia wyrazy lub sylaby, zamienia głoski sz, ż, cz, dż (głoski szumiące) na ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
 • kiedy wymowa głosek s, z, c, dz odbywa się z językiem wsuniętym między zęby (w każdym wieku)
 • kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia głoskę r (w każdym wieku)
 • brak chęci do mówienia, brak zainteresowania rozmówcą, brak rozumienia poleceń
 • kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, czy dziecko słyszy

Zapraszam do gabinetu MAŁY WIELKI MÓWCA!!!

Pod moim kierunkiem, z Państwa niezbędną pomocą, 

Wasze dziecko stanie się Wielkim Mówcą.

MENU