• Diagnoza i korekcja wad wymowy
 • Korekcja nieprawidłowego połykania u dzieci i dorosłych
 • Elektrostymulacja logopedyczna ( stymulacja mięśni w obszarze ustno – twarzowym, języka, podniebienia)
 • Terapia miofunkcjonalna według Anity Kittel.
 • Masaż logopedyczny
 • Kinesiotaping logopedyczny (stymulacja mięśni w obszarze ustno – twarzowym)
 • Profilaktyka logopedyczna w wieku niemowlęcym
 • Konsultacje i pomoc w problemach z karmieniem i jedzeniem
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia zaburzeń komunikacji w spektrum autyzmu
 • Terapia neurologopedyczna z osobami dorosłymi z afazją
 • Terapia neurologopedyczna z osobami z dyzartrią
 • Indywidualnie dobrane ćwiczenia i zadania do utrwalania w domu
 • Włączenie ruchu do stymulacji mowy
 • Wykorzystanie elementów muzykoterapii
 • Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, nauka konstruowania wypowiedzi i opowiadań ustnych
 • Terapia zgodna z naturalnym tempem rozwoju dziecka, zależnie od wieku

Możliwość konsultacji z dojazdem do domu.

Termin wizyty  – do uzgodnienia telefonicznego.