Obowiązuje od 1 lutego 2023 roku.

  1. W celu zarezerwowania terminu należy wysłać wiadomość SMS na numer terapeuty (693 546 553), zawierający imię i wiek dziecka oraz krótkie przedstawienie problemu.
  2. Odwołanie spotkania musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem.
  3. Bez względu na przyczynę, jeżeli spotkanie zostanie odwołane w terminie późniejszym, niż określono w punkcie 2 regulaminu, pacjent ponosi całkowity koszt wizyty.
  4. Trzy odwołane z rzędu spotkania mogą skutkować odmową przez terapeutę kontynuowania zajęć.
  5. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy, nieobecności pacjenta przekroczą połowę zaplanowanych spotkań, pacjent traci rezerwację stałego terminu.
  6. Powyższe punkty (3-5) nie odnoszą się do sytuacji odwołania wizyty ze strony gabinetu (terapeuty).
  7. W przypadku spóźnienia pacjenta, czas trwania wizyty nie przedłuża się.
  8. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz efektywność terapii, rodzic (opiekun) pacjenta wraz z terapeutą podejmują wspólnie decyzję o obecności rodzica w gabinecie podczas zajęć.
  9. Na życzenie możliwe jest wystawienie faktury za konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne. Chęć otrzymania faktury powinna być zgłoszona najpóźniej w trakcie trwania wizyty, której odpłatność powinna znaleźć się na fakturze.