• 2012 rok:
  • Muzykoterapia
  • Terapia Ręki
  • Dotyk w rozwoju i życiu dziecka
 • 2014 rok:
  • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
  • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych do uruchomienia komunikacji werbalnej dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
  • Konferencja Naukowa zorganizowana przez Podyplomowe Studia Logopedii i Neurologopedii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji
 • 2016 rok:
  • Trudne zachowania przedszkolaka z autyzmem. Strategie poznawczo – behawioralne w pracy nad trudnymi zachowaniami
 • 2018 rok:
  • Terapia Manualna w Logopedii
  • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno – twarzowego w ujęciu ortodontyczno – neurologopedycznym
 • 2019 rok:
  • Dysfagia w Neonatologii i Pediatrii
  • Od jedzenia do mówienia. Rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy
  • Elektrostymulacja w Logopedii
  • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
  • Dyzartria wyzwaniem logopedy
 • 2020 rok:
  • Elektro-neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
  • Wybrane metody terapii logopedycznej pacjenta z rozszczepem wargi i/ lub podniebienia. Wykorzystanie zabiegów elektrostymulacji.
  • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
  • Dysfagia neurogenna u dorosłych
 • 2021 rok
  • Nerwy czaszkowe – jak badać i prowadzić terapię
  • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
 • 2022 rok
  • Terapia miofunkcjonalna
  • Zaburzenia i dysfunkcje stawów skroniowo – żuchwowych, wybrane techniki manualne
  • Gdy karmienie noworodka staje się wyzwaniem
  • Warsztat Moduł wędzidełkowy
  • Kurs PEDIATRIC FEEDING DISORDERS w praktyce logopedy – strategie diagnostyczno – terapeutyczne