Zasady pracy gabinetu w czasie pandemii

ZASADY PRZEPROWADZANIA TERAPII W GABINECIE Mały Wielki Mówca
W WARUNKACH WZMOŻONEGO ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 1. Gabinet został wyposażony w ozonator i jonizator powietrza. Powietrze będzie ozonowane po zakończeniu pracy, w trakcie przerw w pracy pomieszczenie jest wietrzone.
 2. Przed wejściem do gabinetu rodzice lub dorośli pacjenci wypełniają ankietę dotycząca stanu zdrowia swojego i rodziny.
 3. Dziecko lub pacjent dorosły ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. W przypadku wykazania podwyższonej temperatury zajęcia się nie odbędą.
 4. Do gabinetu wchodzi tylko dziecko lub pacjent dorosły biorący udział w terapii.
 5. Po wejściu do gabinetu pacjent dezynfekuje ręce medycznym płynem do dezynfekcji rąk.
 6. W gabinecie została wyznaczona strefa, w której pacjent może się poruszać.
 7. W gabinecie korzystamy z pomocy jednorazowych lub takich, które można zdezynfekować. Dla każdego pacjenta zostanie przygotowany osobny zestaw pomocy, dezynfekowany po każdym użyciu, wszystkie pomoce podaje prowadzący zajęcia.
 8.  Powierzchnie biurka, stolika, krzeseł, łóżka rehabilitacyjnego oraz klamki będą regularnie dezynfekowane.
 9. Nie będzie możliwości korzystania z ogólnodostępnej wody do picia.
 10. W trakcie pracy prowadzący zajęcia będzie wyposażony w ubranie ochronne, przyłbicę, maseczkę (w sytuacji kiedy będzie to możliwe)  oraz rękawiczki jednorazowe.
 11. Po każdej czynności terapeutycznej związanej z bezpośrednim kontaktem z twarzą lub jamą ustną prowadzący zajęcia dezynfekuje ręce.
 12. Przerwa pomiędzy kolejnymi osobami wynosi 15 minut.

Szanowni Państwo, wszystkie powyższe zasady wprowadzam w trosce o Państwa i moje bezpieczeństwo i zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Bardzo proszę o zapoznanie dzieci z nową organizacją pracy gabinetu.

Next article

CISZA PRZY STOLE