Terapia zgodna z naturalnym rozwojem dziecka


Terapię logopedyczną zawsze planuje się tak, żeby wspierać strefy najbliższego rozwoju, czyli oczekiwane w danym wieku umiejętności rozwojowe. Obejmują one sprawność ruchową i manualną dziecka, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, rozwój mowy, zabawy, jakość budowania kontaktów społecznych, funkcjonowanie pamięci, myślenia oraz umiejętności czytania.Na podstawie badań statystycznych określono pojawienie się konkretnej umiejętności w zależności od wieku, spodziewamy się więc, że u 7 – miesięcznych niemowląt wystąpi gaworzenie, dziecko może zacząć siadać i czworakować, a np. dziecko trzyletnie powinno swobodnie chodzić i biegać, samodzielnie jeść łyżką, używać zdań prostych, czy nawet artykułować głoski s, z, c, dz. Jednakże różne czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, na wielu etapach rozwoju, począwszy od okresu prenatalnego czy okołoporodowego mogą wpłynąć na zmianę jego tempa. W praktyce może to oznaczać, że dziecko trzyletnie może mieć problem z wykonanie zadania dla dwulatka, a inne dziecko w tym samym wieku z łatwością wykona zadanie przeznaczone dla czterolatka.Dlatego, też terapię należy zacząć od etapu, który dziecko już osiągnęło, a ćwiczenia planować tak, aby pomóc osiągnąć kolejny etap.


Oferta gabinetu

© 2015 Mały Wielki Mówca | Zapraszamy na nasz Fanpage! Kontakt