Diagnoza i terapia afazji


Poprawa lub przywrócenie kompetencji językowych u osób dorosłych po wypadkach, determinuje poprawę ich stanu psychicznego, a co za tym idzie ogólnego stanu zdrowia.Brak lub znacznie obniżona sprawność porozumiewania się powoduje także wzrastającą frustrację wśród rodziny chorego.Pod kierunkiem terapeuty i z jego pomocą można zwiększyć szansę na powrót utraconych umiejętności lub poprawę istniejącego stanu


Oferta gabinetu

© 2015 Mały Wielki Mówca | Zapraszamy na nasz Fanpage! Kontakt