Praca nad opóźnionym rozwojem mowyOpóźniony rozwój mowy jest stanem, w którym wolniej dochodzi do wykształcenia funkcji mowy, zarówno mówienia jaki i czasem rozumienia. Opóźnienie może wynikać z całościowego opóźnienie rozwoju, warto wtedy skontaktować się z psychologiem i neurologiem lub może być przesunięciem w czasie pewnych etapów rozwoju mowy. Dotyczy różnych okresów kształtowania się mowy oraz różnych poziomów języka, tzn. rozumienia, słownictwa, gramatyki czy artykulacji.

Wyróżnia się trzy grupy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy:

  • Do pierwszej należą dzieci, u których wolniejsze jest tempo rozwoju mówienia, ale rozumienie jest w normie. W drugim roku życia posługują się 50 słowami, mogą mieć problemy ze stworzeniem zdania dwuwyrazowego. W tej grupie dzieci około 3 roku życia najczęściej samoistnie dochodzi do wyrównania deficytów.
  • W drugiej grupie opóźnienie rozwoju mowy współistnieje z innymi wadami.
  • Trzecia grupa to dzieci, u których opóźnienie rozwoju mowy ma charakter wyspowy, wszystkie inne strefy rozwijają się zgodnie z normą, ale dzieci nie mówią.
    W każdym przypadku konieczna jest konsultacja u logopedy, ponieważ wykazano, że tylko niewielki procent tych dzieci samoistnie wyrównuje zaległości.    Oferta gabinetu
  • © 2015 Mały Wielki Mówca | Zapraszamy na nasz Fanpage! Kontakt