Diagnoza logopedyczna


Diagnozę logopedyczną przeprowadzam podczas pierwszego spotkania, które trwa od 60 do 90 minut. Istotnym elementem w postępowaniu diagnostycznym jest wywiad z rodzicami lub opiekunami (w przypadku dorosłych z najbliższą rodziną), którego celem jest dokładne poznanie pacjenta, jego historii medycznej oraz środowiska, w którym żyje. Samo badanie diagnostyczne polega na obserwacji pacjenta, swobodnej z nim rozmowy oraz wykonaniu standaryzowanego testu, pozwalającego na zdefiniowanie problemu. Oceniam sprawność komunikacyjną, zasób słownictwa, budowę i funkcję aparatu artykulacyjnego. Wykonuję również orientacyjne badanie słuchu.
Na życzenie wystawiam pisemną opinię logopedyczną.


Oferta gabinetu

© 2015 Mały Wielki Mówca | Zapraszamy na nasz Fanpage! Kontakt