Mowa Bezdźwięczna

Mowa Bezdźwięczna

Definicja


Mowa bezdźwięczna inaczej wymowa bezdźwięczna lub ubezdźwięcznianie jest rodzajem dyslalii polegającym na braku realizacji spółgłosek dźwięcznych i zastępowaniu ich odpowiednikami bezdźwięcznymi. Przejawia się ona także trudnościami w różnicowaniu głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.


Charakterystyka


Mowa bezdźwięczna dotyczy 13 głosek polskich, występujących w opozycji dźwięczna – bezdźwięczna:

b:p, b’:p’, d:t, z:s, ż:sz, ź:ś, dz:c, dż:cz, dź:ć, v:f, v’:f’, g:k, g’:k’.

Ubezdźwięcznianiu nie ulegają samogłoski i tzw. spółgłoski półotwarte: r, l, l’, m, m’, n, n’, j, ł. Może występować jako wada samoistna lub towarzyszyć innym wadom wymowy. U dzieci w wieku szkolnym często pojawiają się problemy z czytaniem i pisaniem, gdyż dziecko pisze i czyta tak, jak słyszy.


Przykłady


W mowie bezdźwięcznej dochodzi do znacznego zniekształcenia wyrazów, aż do zupełnej zmiany ich znaczenia np.:

 • domek – Tomek
 • koza – kosa
 • burza – pusza
 • żaba - szapa


  Rodzaje


  Wyróżnia się mowę bezdźwięczną całkowitą i częściową. W całkowitej zaburzeniu ulega realizacja wszystkich spółgłosek dźwięcznych z wymienionych 13 par; częściowa dotyczy tylko niektórych głosek. Kania (2001) uważa, że ubezdźwięcznianie częściowe jest etapem przejściowym w mowie bezdźwięcznej całkowitej.  Przyczyny


  Do najczęstszych przyczyn mowy bezdźwięcznej należą:

 • zaburzenia słuchu fonematycznego
 • niedosłuch lub głuchota
 • brak koordynacji między pracą więzadeł głosowych a pracą narządów jamy ustnej
 • zaburzenia napięcia więzadeł głosowych, które warunkuje ich drganie


  Mowa bezdźwięczna, rzadko, ale może być także skutkiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego, dlatego też konieczna jest konsultacja u logopedy. W trakcie diagnozy i terapii ustala się przyczynę wady wymowy i opracowuje program usprawnienia narządów artykulacyjnych i kolejność wywoływania zaburzonych głosek. Niekorygowana mowa bezdźwięczna potęguje również trudności szkolne, wzmagając dodatkowo uczucie frustracji u dziecka.


  Bibliografia


 • Kania J.T.: Szkice logoedyczne. Lublin: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Zarząd Główny, 2001.
 • Minczakiewicz E.M.: Mowa rozwój – zaburzenia – terapia, Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1997.
 • Gałkowski T., Jastrzębowska G.: Logopedia – pytania i odpowiedzi, Podręcznik akademicki Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2003.


 • © 2015 Mały Wielki Mówca | Zapraszamy na nasz Fanpage! Kontakt